ติดต่อเรา จ.-ส. เวลา 09:00-18:00 น.
HOTLINE
วัน จ.-ส.
เวลา
09:00-18:00น.
063-862-1602
064-286-2660
095-328-3916
02-992-6269
@thaimikrotik

ตะกร้าสินค้า 0
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า!

อบรม MTCWE

ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม MTCWE

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่ดูแลระบบ นักเรียน ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบ Wireless

ความต้องการขั้นพื้นฐาน : 1. มีความสนใจในระบบเครือข่ายและมีความรู้พื้นฐานTCP/IP

                              2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Internet พื้นฐานได้

                              3. คอมพิวเตอร์ที่มี Wireless และ LAN 1 เครื่อง

                              4. สาย LAN 2 เส้น

                              5. รางปลั๊กไฟ (อย่างน้อย4 ช่อง)

                              6. ผ่านการอบรมและได้รับ Certified MTCNA แล้ว

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบ Wireless

           2. สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งเทคโนโลยี Mesh, WDS, Wireless Security, Nstreme Protocol, Nv2 Protocol, CAPs Manager

           3. นำอุปกรณ์ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานกับองค์กรหรือหน่วยงาน

           4. เพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้หลากหลายและตรงความต้องการ

ค่าใช้จ่ายอบรมพร้อมสอบ Certified ราคา 12,000 บาท (เอกสารการอบรม, รวมอาหาร, เครื่องดื่ม)    

    ราคาดังกล่าวยังไม่รวมVAT 7%  ค่าที่พัก และค่าเดินทางการจองที่นั่งได้ก็ต่อเมื่อชำระเงินค่าอบรมแล้วเท่านั้น แจ้งการชำระค่าอบรมมาได้ที่อีเมล์ [email protected]

ช่องทางการชำระเงิน : ชื่อบัญชี  : บริษัท ไมโครติค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี  : 574-2-78163-7ไทยพาณิชย์ออมทรัพย์ สาขาบางปะอิน

ภาษาที่ใช้ในการอบรม : ภาษาไทย

จำนวนผู้อบรมต่อห้อง : 5 – 15 คน สูงสุด 20 คน

เวลาในการอบรมใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ตั้งแต่ 9:30 – 17:30 ของทุกวันโดยจะมีการสอบ Certified วันสุดท้าย

ข้อกำหนด Certified  : ผู้อบรมต้องผ่านการสอบโดยได้คะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หากคะแนนอยู่ระหว่าง 50 % ถึง 59% สามารถซ่อมได้อีก1 ครั้ง

การยกเลิก : ต้องแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ [email protected], [email protected] โดยจะไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้แต่สามารถเลื่อน วันอบรมตามตารางได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : การอบรมที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางเราได้จัดเตรียมผู้ช่วยเทรนเนอร์ให้เพียงพอต่อการอบรมทุกครั้งโดยท่านจะมั่นใจได้ว่าการอบรมจะเต็มไปด้วยความรู้และเทคนิคใหม่ๆผู้ช่วยเทรนเนอร์ทุกคนไดรับCertified ตาม มาตรฐานเรียบร้อยแลและจะคอยดูแลท่านทุกๆการดำเนินการต่าง

 

** เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าการอบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**